Договор с клиента

 

ОБЩИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ НА 'ПИ ГРУП ПЛОВДИВ ЕООД' ЗА ОРГАНИЗИРАНО ПЪТУВАНЕ
Дефиниции на термини, използвани от Пи Груп Пловдив ЕООД  в уебсайта Hotelina.bg и настоящите условия:

Hotelina.bg – Туристическа Информационна и Резервационна Система – според смисъла на контекста резервационна и информационна система, предоставяща безплатна информация и възможност за реализиране на електронна резервация; физически и юридически лица, представляващи системата.
Пи Груп Пловдив ЕООД – обслужващ туроператор, притежаващ Удостоверение №PK-01-6501 за ТУРОПЕРАТОР и ТУРАГЕНТ.
Съгласно изискванията по чл.42 от ЗТ, Туроператорът има сключена застраховка 'Отговорност на Туроператора' с ЗАД 'Армеец', гр.София, ул. 'Ст. Караджа' 2. Сертификатът към застрахователната полица е с номер 1290213150000324669 /17.03.2012г. и е изложен на видно място във всеки един офис на Туроператора.
Условия – условия за използване на сайта Hotelina.bg и предлаганите от него услуги
Резервация - резервация на хотелско настаняване
Потребител – всяко лице, ползващо услугите на Пи Груп Пловдив ЕООД според настоящите Условия
Хотел – обект, предоставящ възможност за настаняване според Закона за туризма, действащ на територията на Република България
Хотелиер – упълномощено физическо или юридическо лице, представляващо хотелски обект или група хотели
Резервация  – заявка за резервация, подлежаща на допълнително потвърждение или отказ за настаняване от администраторите на Пи Груп Пловдив ЕООД в рамките на 24 часа


Ограничена отговорност

Информацията на този сайт е публикувана вярно и се обновява редовно. Въпреки това Пи Груп Пловдив ЕООД не гарантира пълнотата и акуратността й. Пи Груп Пловдив ЕООД и Hotelina.bg не поемат никаква отговорност към Потребителя или към трети страни за каквито и да било грешки или липси на този сайт. Пи Груп Пловдив ЕООД може да променя, обновява или изтрива всяка информация без предварително предупреждение. Пи Груп Пловдив ЕООД не гарантира, ако работата на Hotelina.bg бъде прекъсвана, има грешки или ако някаква информация или материали достъпни от този сайт имат вируси или други вредни компоненти.
Промяна на настоящите Правила и условия за ползване на Hotelina.bg
Пи Груп Пловдив ЕООД си запазва правото да променя правилата, условията и забележките, при които функционира този сайт.

Промяна на настоящите Правила и условия за ползване на Hotelina.bg

Пи Груп Пловдив ЕООД си запазва правото да променя правилата, условията и забележките, при които функционира този сайт.

Резервации и условия на резервиране:

Резервации:
1. Всяка резервация ще бъде счетена за акт (или заявка) за закупуване на съответното настаняване, обект на тази резервация. Не може да има договор между Потребителя и Пи Груп Пловдив ЕООД преди системата Hotelina.bg да:
- изпрати номер на резервацията;
- изпрати потвърждение на резервацията по e-mail;
- получи плащането в пълен размер
Отговорност на Потребителя е да провери своята резервация и да се увери, че всички подробности са точни.

2. Потвърдената резервация следва да се заплати в пълен размер в рамките на 48 часа, колкото е периода на съхранение на всяка резервация. Пропускането на плащане в рамките на 48 часа от потвърждението на резервацията за настаняване се счита за отказ на Потребителя.

3. Плащане в пълен размер е задължително да се извърши в момента на резервация в реално време или след потвърждение на заявка за резервация.
Плащането се извършва в лева по курса на БНБ за деня.

Плащания се приемат:

- на място в офиса в гр. София, бул. Цар Освободител 25, ет.1

- по банков път по сметка на Пи Груп Пловдив ЕООД :

 

Получате: Пи Груп Пловдив ЕООД

Основание: посочвате номера на резервацията

IBAN BG43UNCR70001520667132

Уникредит Булбанк

 

- чрез услугата наложен платеж.4. Резервации в реално време няма да бъдат приемани по малко от 24 часа преди датата на настаняване.


5. Настаняването в хотела става посредсвом електронен Ваучер на Пи Груп Пловдив ЕООД, изпратен по и-мейл на клиента и представяне на лични документи, удостоверяващи идентичността на Потребителя, направил резервацията.


6. Пи Груп Пловдив ЕООД си запазва правото, да анулира потвърдена и платена резервация в случай на официален отказ на хотела, да извърши такова настаняване. В тези случаи Пи Груп Пловдив ЕООД се задължава да предложи алтернативно настаняване в хотел от същата или по-висока категория в същия град / курорт без доплащане. Ако Потребителят не приеме предложеното алтернативно настаняване, той може да се откаже от заявените услуги без да дължи неустойки или обезщетение, като Пи Груп Пловдив ЕООД му възстановява платените от него суми в 30-дневен срок от датата на получаване на уведомлението за отказ.

7. Промени и Анулации на резервации в Реално време и на база Заявка могат да бъдат правени от Потребителя според сроковете описани в “Условия за промени и анулации” на съответния хотел.


8. След този срок резервацията се счита за консумирана и подлежи на промяна само в директни отношения между Потребителя и Хотела, за което Пи Груп Пловдив ЕООД не носи отговорност.

9. При неспазване на Условията за анулация, разликата между сумата по платената от Потребителя резервация и наложената глоба от Хотела за пълен или частичен отказ се възстановява до 30 дни от датата на отказ, по начина, по който Потребителят е направил своето плащане.

10. Всички цени на Пи Груп Пловдив ЕООД обявени в сайта на Hotelina.bg, както и в e-mail съобщенията изпратени до Потребителя са в лева и са крайни. При желание за издаване на данъчна фактура върху цената се начислява 20% ДДС.

11. Пи Груп Пловдив ЕООД не носи отговорност в случай на обявени по-ниски цени на рецепция на даден хотел от цените обявени в сайта на Hotelina.bg.

12. Категоризация на предлаганите от Пи Груп Пловдив ЕООД хотели в Hotelina.bg е официалната такава, обявена от хотелиерите съобразно действащия Закон за Туризма (Раздел IV – Категоризиране на туристическите обекти).
(ТАЗИ КАТЕГОРИЗАЦИЯ Е С ИНФОРМАЦИОННА ЦЕЛ И НЕ Е ГАРАНЦИЯ ИЛИ ПОРЪЧИТЕЛСТВО ОТ НИКАКЪВ ТИП ОТ СТРАНА НА Пи Груп Пловдив ЕООД)

13. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставяната услуга, не бъдат предявени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Пи Груп Пловдив ЕООД в писмен вид в срок от 7 дни от завръщането си, в офисите на Пи Груп Пловдив ЕООД. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на Хотела, администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Пи Груп Пловдив ЕООД. Пи Груп Пловдив ЕООД се задължава да предостави предявените претенции на ХОТЕЛА в срок до един месец от датата на заминаване на Потребителя.


14. Потребителят потвърждава, че е пълнолетен гражданин (навършени 18 години).

15. Потребителят декларира, че посочените от него в бланката за резервация телефони, факс, e-mail действително могат да бъдат използвани от Пи Груп Пловдив ЕООД при необходимост.